Home > 质量管理 > 碳粉 & 石墨

碳粉 & 石墨

 

我司执行全面质量管理政策来监控我司所有的碳素和石墨产品. 下列为本我司专业质量管理人员与员工所使用的核心设备:
              · 热敏控制马弗炉 – 极限温度1300℃
              · 梅特勒-托力多电子秤– 0.0001 gram
              · 热敏干燥箱
              · 定硫仪
              · 多层数控振动筛
              · ASTM 标准筛300目到10mm